Pravila in splošni pogoji

Pravila in splošni pogoji nagradnega natečaja "Moj Maestro mlinček"

 

ORGANIZATOR:

Organizator nagradnega natečaja "Moj Maestro mlinček" je družba ŽITO prehrambena industrija, d.d., Šmartinska cesta 154, 1529 Ljubljana (v nadaljevanju kot: organizator)

 

POGOJI SODELOVANJA V NATEČAJU:

Natečaj poteka med 19. majem 2014 in 7. julijem 2014 na spletnem mestu www.maestro.si v okviru nagradne igre »Začinjeno, naravno in zabavno, Maestro«, ki poteka v tem terminu na prodajnih mestih po vsej Sloveniji. Vsak udeleženec v tem nagradnem natečaju avtomatično sodeluje tudi v nagradni igri »Začinjeno, naravno in zabavno, Maestro« z nagradnim skladom 1 x družinske počitnice, 6 x kuhinjski aparat KitchenAid in 60 unikatnih majic Maestro. V nagradnem natečaju "Moj Maestro mlinček" lahko sodelujejo vsi, ki v času njegovega trajanja oddajo svoj predlog mešanice začimb na spletnem mestu Maestro.

 

NAGRADNI SKLAD:

Vsi, ki bodo v času trajanja nagradne igre oddali svoj predlog mešanice začimb v mlinčku, se bodo, poleg sodelovanja v zaključnem žrebanju nagradne igre »Začinjeno, naravno in zabavno, Maestro«, potegovali še za posebno nagrado. Avtorji petih (5) na natečaju izbranih zmagovalnih mešanic bodo prejeli nagrado - stojalo za začimbe Maestro, napolnjeno z začimbami Maestro po lastni izbiri.

V natečaju lahko sodelujejo polnoletne fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki na spletnem mestu ustvarijo svojo mešanico začimb v mlinčku Maestro in zaključijo proces z vpisom svojih podatkov (v nadaljevanju kot: udeleženci). V nagradnem natečaju ne morejo sodelovati pravne osebe in zaposleni pri organizatorju in v podjetjih, ki sodelujejo pri organizaciji, trženju in izvedbi nagradnega natečaja, ter njihovi ožji družinski člani.

 

NAMEN NATEČAJA:

Namen natečaja je izbor novih okusov začimbnih mešanic Maestro v mlinčkih.

 

NAVODILA, TEHNIČNE SPECIFIKACIJE IN POTEK NATEČAJA:

Udeleženci nagradnega natečaja sodelujejo tako, da na spletnem mestu Maestro v spletni aplikaciji z orodji, ki so na voljo, iz spiska sestavin ustvarijo svojo mešanico začimb. Svoj predlog oddajo tako, da sestavijo mešanico vsaj 2 in največ 5 poljubno izbranih sestavin (začimb) iz štirih skupin začimb, potrdijo predlagan okus (mešanico), ga poimenujejo, vpišejo zahtevane osebne podatke, se strinjajo s pravili natečaja in pritisnejo gumb »oddaj«. S posredovanjem vseh potrebnih podatkov hkrati sodelujejo tako v glavnem žrebanju nagradne igre »Začinjeno, naravno in zabavno, Maestro« za družinske počitnice, kuhinjske aparate KitchenAid, unikatne majice Maestro, ter sodelujejo v natečaju za izbor nove mešanice začimb v mlinčkih in se potegujejo za glavno nagrado natečaja, ki je stojalo za začimbe Maestro, napolnjeno z začimbami Maestro po lastni izbiri.

Število predlogov, ki jih odda posamezen udeleženec, ni omejeno. Vsak predlog, pripravljen in oddan skladno z navodili, bo takoj objavljen v Galeriji natečaja skupaj z imenom mešanice/mlinčka in imenom avtorja (vzdevek). Predloge mešanic bomo na spletnem mestu zbirali od 19. 5. 2014 do vključno 7. 7. 2014 do 24. ure.

Po tem datumu vpisovanje novih predlogov ne bo več mogoče.

 

POTEK IZBORA ZMAGOVALNE MEŠANICE ZA MLINČEK MAESTRO:

1. FAZA: PREDIZBOR STROKOVNE KOMISIJE

Izmed vseh predlaganih mešanic začimb bo petčlanska strokovna komisija organizatorja (sestavljena iz vodje dejavnosti, tehnologa, predstavnika marketinga in dveh predstavnikov prodaje) naredila ožji izbor 20 mešanic, ki se bodo uvrstile v nadaljnji postopek izbire.

Kriteriji izbire v ožji izbor:

  • tehnološka izvedljivost v proizvodnji,
  • ustreznost predlagane mešanice (v smislu, da takšnega ali zelo podobnega izdelka še ni v prodajnem asortimanu blagovne znamke Maestro),
  • prodajni potencial izdelka (okus, ki je dovolj zanimiv za širši krog uporabnikov)

Ožji izbor 20 mlinčkov bo komisija opravila do 21. 7. 2014 in rezultate objavila na spletnem mestu www.maestro.si

 

2. FAZA: ZAKLJUČNI IZBOR – GLASOVANJE POTROŠNIKOV

20 mlinčkov, ki jih bo strokovna komisija na podlagi testiranja vzorcev uvrstila v ožji izbor, bo 21. 7. 2014 objavljenih na spletnem mestu www.maestro.si. Od 21. 7. 2014 do 10. 9. 2014 do 24. ure bodo obiskovalci spletne strani lahko izmed teh 20 mlinčkov glasovali za svojega favorita, in sicer tako, da bodo v Galeriji pod izbranim predlogom kliknili gumb Glasuj.

Uporabniki lahko za svojega favorita glasujejo največ enkrat na dan z enega računalnika (IP naslova). Vsak sodelujoči v natečaju lahko druge nagovarja h glasovanju za svoj predlog. V primeru kršitev pravil o glasovanju bodo vsi nepošteno pridobljeni glasovi odstranjeni in ne bodo upoštevani pri končnem izboru.

Zmagovalnih bo tistih 5 mlinčkov, ki bodo v času glasovanja prejeli največ glasov obiskovalcev spletnega mesta Maestro. Zmagovalci natečaja bodo objavljeni 12. 9. 2014, obvestilo o uvrstitvi med zmagovalce bodo prejeli najkasneje v 7 delovnih dneh po razglasitvi rezultata. Nagrado bodo prevzeli na osnovi odziva na prejeto obvestilo. Vsak zmagovalec oz. nagrajenec natečaja se obvezuje, da bo organizatorju na voljo za promocijske aktivnosti, povezane z natečajem (intervjuji, predstavitve, …). Za navedene aktivnosti zmagovalcem ne pripada nikakršno denarno nadomestilo. Če se zmagovalec na prejeto obvestilo ne bo odzval ali ne bo podpisal avtorske pogodbe, bo organizator štel, da v natečaju ne želi več sodelovati. V tem primeru je organizator prost vsakršnih obveznosti. Lahko se odloči, da se nagrada ne podeli, ali da se podeli drugemu predlogu. Nagrade ni mogoče prenesti na tretjo osebo. Organizator nagradnega natečaja ne prevzema nobenih drugih stroškov, razen tistih, ki so opredeljeni v pogojih tega natečaja. Organizator si pridržuje pravico, da nagrad ne podeli, če ugotovi, da je nagrajeni v natečaju sodeloval v nasprotju s pravili. Udeleženec lahko kadarkoli zahteva odstranitev svoje vsebine. Odstranitev s spletnega mesta www.maestro.si udeleženec zahteva s poslanim e-sporočilom na naslov: info@zito.si. V tem primeru se udeleženec tudi izključi iz nadaljnjega sodelovanja.

Organizator iz naslova posredovanih predlogov v natečaj, ki niso nagrajeni, nima nikakršne odgovornosti, da bi te predloge uresničil ali v kakršnem koli smislu poplačal.

V primeru izenačenega rezultata končni izbor čaja za proizvodnjo izvede strokovna komisija organizatorja, vsi avtorji z enakim številom glasov pa prejmejo enako nagrado - stojalo za začimbe Maestro, napolnjeno z začimbami Maestro po lastni izbiri.

Izbor strokovne žirije in uporabnikov je dokončen. Pritožba nanj ni mogoča.

 

VAROVANJE PODATKOV:

Vsak udeleženec v natečaju s samim sodelovanjem izrecno izjavlja, da je seznanjen s pravili in pogoji sodelovanja v natečaju ter da z njimi soglaša. Rezultati natečaja so dokončni. Pritožba na rezultate natečaja ni mogoča. Nagrade ni mogoče zamenjati ali izplačati v gotovini, niti je prenesti na tretjo osebo.

Udeleženec s sodelovanjem v natečaju soglaša, da organizator zbira, hrani in obdeluje zbrane osebne podatke za namene podelitve nagrad, vzorčenja, anketiranja in statistične obdelave podatkov, za ugotavljanje uporabe storitev, prilagajanje ponudbe in segmentacije ter za raziskave trga. Prav tako soglaša, da mu organizator po pošti ali elektronski pošti pošilja ankete, obvestila o svojih akcijah, novih izdelkih in nagradnih igrah. Udeleženec v nagradni igri lahko od organizatorja kadarkoli zahteva pregled, dopolnitev, popravo ali izbris svojih osebnih podatkov oziroma trajno ali začasno prenehanje obdelave svojih osebnih podatkov za namen neposrednega trženja, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/2004 in nasl.; ZVOP-1). Sodelujoči to stori po elektronski pošti na naslov: odjava@zito.si ali pisno na naslov organizatorja ŽITO, d.d., Šmartinska cesta 154, 1529 Ljubljana. Najkasneje v roku 15 dni po prejemu sporočila bo organizator preprečil uporabo osebnih podatkov udeleženca za namen neposrednega trženja, o čemer ga bo v nadaljnjih 5 dneh z elektronskim sporočilom ali po pošti tudi obvestil. Organizator se zavezuje, da bo s posredovanimi podatki upravljal v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/2004 in nasl.; ZVOP-1), prav tako pa podatkov ne bo posredoval neupravičeni tretji osebi ali jih kakorkoli drugače zlorabljal.

 

KONČNE DOLOČBE:

Pravila in splošni pogoji tega natečaja so na voljo na spletnem mestu www.maestro.si. Udeleženci so seznanjeni z njimi in se zavezujejo, da jih bodo upoštevali. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za prevladujoča glede na vse druge objave, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih natečaja bo organizator sodelujoče obveščal z objavami na spletnem mestu www.maestro.si.

Pravila natečaja veljajo od 19. 5. 2014 dalje.

 

ZA VSAKO JED
JE POTREBEN VSAJ EN
MAESTRO