- Nagradne igre -

Začinjeno, naravno in zabavno, Maestro

Nagradna igra je zaključena.

Vsem, ki ste v njej sodelovali, se iz srca zahvaljujemo, vsem nagrajencem pa seveda iskreno čestitamo.

Nagrade prejmejo:

1. Nagrada – 7 dnevne počitnice za celo družino v Pine Beach resortu v Pakoštanih

Nada Ličina

8270 Krško

2. nagrada – 6x kuhinjski robot Kitchen Aid

Marija Zmagaj

2392 Mežica

Božica Bergant

1230 Domžale

Roman Turnšek

3303 Gomilsko

Anja Vidrih

1000 Ljubljana

Vesna Pavlinek

1210 Lj- Šentvid

David Kuraj

1332 Stara Cerkev

3. nagrada – 60x unikatna majica Maestro

Mojca Ilijevec

3270 Laško

Marija Pintar

1215 Medvode

Alojzija Rebec

6257 Pivka

Maja Belak

3212 Vojnik

Nevenka Mihelčič

1230 Domžale

Božica Bergant

1230 Domžale

Ksenija Abramovič Grom

1310 Ribnica

Lenči Benedičič

4228 Železniki

Vislava Kastelic

4274 Žirovnica

Nada Zupan

4274 Žirovnica

Valerija Pukšič

2254 Trnovska vas

Rozalija Mernik

3220 Štore

Boštjan Pintar

4260 Bled

Dragomira Pelan

1360 Vrhnika

Ivana Hočevar

8322 Stopiče

Maruša Bizjak

6250 Ilirska Bistrica

Janja Albinini

4245 Kropa

Vlasta Klobučar

8220 Šmarješke Toplice

Vanda Kolenc

8233 Mirna

Hedvika Benčina

1332 Stara Cerkev

Helena Medved

8000 Novo mesto

Andreja Mikolič

8000 Novo mesto

Milena Fijavž

1315 Velike Lašče

Marjana Mujdrica

9231 Beltinci

Maja Turnšek

3313 Polzela

Lara Šegula

2250 Ptuj

Nives Grzentič

6000 Koper

Mitja Naveršnik

3325 Šoštanj

Ana Možic

8290 Sevnica

Agata Kržič

6230 Postojna

Đurđa Janeš

1386 Stari trg pri Ložu

Matjaž Metaj

4000 Kranj

Gorazd Ojsteršek

3221 Teharje

Breda Pavlenč

8250 Brežice

Simona Šmigoc

2285 Zgornji Leskovec

Jelka Brgan

8216 Mirna Peč

Ksenija Zajec

327o Laško

Marjana Poharnik

2366 Muta

Slavka Panjtar

4273 Blejska Dobrava

Martina Stolnik

9242 Križevci

Silva Trošt

8000 Novo mesto

Karmen Rus

1000 Ljubljana

Mateja Matjaž

1240 Kamnik

Stanko Novak

3240 Šmarje pri Jelšah

Miran Lavrič

1000 Ljubljana

Petra Lavrič

1000 Ljubljana

Jana Galuf

3232 Ponikva

Dragana Butolo

2366 Muta

Zdenka Čop

1122 Ljubljana

Simona Zupanc

3220 Štore

Urška Borak

4000 Kranj

Ivana Svetec

2370 Dravograd

Martina Zorman

6310 Izola

Andreja Mikolič

8000 Novo mesto

Irena Feher

4000 Kranj

Martina Zorman

6310 Izola

Alenka Dobnikar

1215 Medvode

Jasmina Mujezinovič

1410 Zagorje ob Savi

Simona Črnič

8343 Dragatuš

Špela Šikovec

1411 Izlake

 

Zapisnik nagradne igre

 

PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA

V žrebanju za bogate nagrade:

  • 1 x družinske počitnice
  • 6 x kuhinjski aparat KitchenAid
  • 60 unikatnih majic Maestro 

boste sodelovali vsi, ki boste

  • v času od 19. 5. 2014 do 7. 7.  2014 zbrali 6 znakov 100 % natur” z vrečk začimb ter popolno izpolnjen kupon poslali na naslov  organizatorja igre: Žito, d.d., Šmartinska 154, 1529 Ljubljana s pripisom »Nagradna igra Maestro 60 let«

ali

  • med 19. 5. 2014 in 7. 7.  2014 predlagali novo mešanico za mlinčke Maestro na spletni strani maestro.si/moj-mlincek/ (sodelovanje brez nakupa).

Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

Število sodelovanj  v nagradni igri ni omejeno, vendar je vsak posameznik lahko v igri le enkrat izžreban in dobi le eno izmed nagrad.

Pravilno izpolnjene kupone z nalepljenimi znaki  iz vrečk začimb Maestro pošljite po pošti na naslov organizatorja igre do vključno 14. 7. 2014 (velja datum poštnega žiga). Prvih 1000 izpolnjenih kuponov dobi eko kuhinjsko krpo Maestro. Za sodelovanje brez nakupa svoj predlog mešanic začimb v mlinčkih oddajte na spletnem naslovu maestro.si/moj-mlincek/ do vključno 7. 7. 2014 do 24.ure. Nepravilno izpolnjenih, nepopolnih ter zapoznelih nagradnih kuponov in predlogov začimbnih mešanic  ne bomo upoštevali v zaključnem žrebanju.

Nagradno žrebanje bo  14. 7. 2014 ob 13. uri  v prostorih podjetja Žito, d.d. Seznam nagrajencev bo objavljen najkasneje v 7 (sedmih)dneh po žrebanju  na spletni strani www.maestro.si. Nagrajenci bodo o nagradah in postopku prevzema obveščeni pisno po pošti najkasneje v sedmih delovnih dneh po zaključku žrebanja.

Rezultati nagradnega žrebanja so dokončni. Pritožba na rezultate ni mogoča. Nagrad ni mogoče zamenjati ali izplačati v gotovini, niti jih prenesti na tretjo osebo. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in koriščenja darila. Sodelujoči s sodelovanjem v nagradni igri soglaša s pravili nagradne igre. Prav tako sodelujoči s podpisom kupona in sodelovanjem v spletni aplikaciji soglaša, da se njegovi osebni podatki, ki jih oddal organizatorju te nagradne igre, shranjujejo, obdelujejo ter uporabljajo za namene te nagradne igre in za marketinške namene elektronskega in pisnega obveščanja o novostih podjetja Žito, d.d.  Sodelujoči v nagradni igri lahko od organizatorja nagradne igre kadarkoli zahteva pregled, dopolnitev, popravo ali izbris svojih osebnih podatkov oziroma prenehanje obdelave svojih osebnih podatkov  za namene izvajanja te nagradne igre ter za marketinške namene, skladno z zakonom. Sodelujoči to stori po elektronski pošti na info@zito.si ali pisno na naslov organizatorja nagradne igre Žito, d.d., Šmartinska 154, 1529 Ljubljana.

Dobitnik je po zakonu davčni zavezanec, zato je pred prevzemom nagrade dolžan predložiti svojo davčno številko. Davek od nagrad plača organizator. Organizator Žito, d.d.  se zavezuje, da bo s posredovanimi podatki upravljal v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Prav tako podjetje Žito, d.d. podatkov ne bo posredoval tretji osebi ali jih kakorkoli drugače zlorabljal. Organizator si pridržuje pravico do spremembe pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. Odločitev organizatorja glede vseh zadev je dokončna in je ni mogoče spremeniti. Za tolmačenje opravil nagradne igre je pristojen izključno organizator nagradne igre. V nagradni igri lahko sodelujejo le polnoletne fizične osebe s stalnim prebivališčem v Sloveniji.

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju in zaposleni v podjetjih, ki kakorkoli sodelujejo pri izvedbi nagradne igre ali so kakorkoli povezani s poslovanjem organizatorja, ter njihovi ožji družinski člani.

Organizator nagradne igre je Žito, d.d., Šmartinska 154, 1529 Ljubljana.

Na seznam